Podstawy gier

Gry tradycyjne a gry komputerowe

Gry z punktu widzenia socjologicznego, filozoficznego i psychologiczne są niezwykle ważne w prawidłowym funkcjonowaniu jednostek i społeczeństw. Dzięki nim wykształcają się w nas pozytywne cechy, takie jak chęć doskonalenia własnych zdolności, dążenie do bycia lepszym, do pracy nad sobą i do realizacji kolejnych ambicji. Każda gra jest jakąś formą rywalizacji, pozwala to zawiązywać relacje międzyludzkie, a także daje poczucie przynależności do jakiejś grupy podzielającej nasze zainteresowania i lubiącej w ten sposób spędzać razem czas. Gry komputerowe są nowoczesną odpowiedzią na zadania, jakie stawia się grom pojmowanym w ogóle. Także i one, jak gry tradycyjne , w wielu przypadkach polegają na współuczestnictwie i rywalizacji, bo do niektórych gier konieczne jest zaangażowanie więcej niż jednej osoby. Gry komputerowe także pomagają kształtować nowe umiejętności i doskonalić te już nabyte, tak, by osiągać coraz lepsze wyniki. Podobnie jak gry tradycyjne są one świetną formą rozrywki i wypełniania wolnego czasu. Mogą też stać się prawdziwą pasją, którą będziemy rozwijać na innych gruntach. W przeciwieństwie jednak do gier tradycyjnych, gry komputerowe niosą ze sobą nowe zagrożenia, takie jak ryzyko uzależnienia się od komputera. Istotnym problemem jest również izolowanie się od innych ludzi, zwłaszcza w przypadku gier jednoosobowych.

Usuwanie paskw z tekstem ze Snapchata
Copyright ę