Podstawy gier

Historyczne wydarzenie w dziejach gier komputerowych

Jednym z najważniejszych wydarzeń w historii gier komputerowych była wielka zapaść 1983, która objęła także rok 1984 i częściowo 1985. Zapaść ta była jednocześnie końcem drugiej generacji gier wideo, a po wylewnie nowych gier i po poprawie ich pozycji na rynku – zapaść dała początek trzeciej generacji gier. Mówiąc o głównych przyczynach zapaści wskazuje się przede wszystkim na rosnącą w tamtym okresie popularność komputerów domowych (gry drugiej generacji przeznaczone były na konsolę). Ucierała się także opinia, lansowana głównie przez przemysł zabawek, jakoby gry tego typu miały tylko chwilową popularność i były bez przyszłości, a co za tym idzie łatwo można je zastąpić promocją innych „zabawek”. Duże znaczenie miała także jakość gier, które powstawały zaraz przed rokiem 1983 – była ona bardzo niska i pozostawała wiele do życzenia. Zapaść roku 1983 trwała teoretycznie tylko około dwóch lat, ale faktycznie biznes gier podniósł się z niej dopiero w 1987 roku. Miała ona trwałe konsekwencje dla całego świata gier komputerowych, ponieważ zaczęto bardziej kontrolować i analizować rynek gier, a także produkować większą ilość gier przeznaczonych na komputery domowe. Kryzys sprawił także, że dominująca do tej pory na rynku gier Japonia utraciła swoja pozycję na rzecz Stanów Zjednoczonych.

Nocleg w Koobrzegu
Copyright ę