Podstawy gier

Jakie są minusy gier komputerowych?

Na rynku komputerowym co chwilę pojawiają się nowe gry komputerowe. Jest ich naprawdę bardzo dużo, reprezentują różne poziomy trudności, przeróżną tematykę i są skierowane do ludzi w rożnym wieku. Wraz z rozwojem tej dziedziny zaostrza się dyskusja nad szkodliwością gier komputerowych. W dyskusjach (prowadzonych przede wszystkim w mediach) uczestniczą głównie socjolodzy, psycholodzy, informatycy a także… rodzice, gdyż większość graczy to jednak dzieci i młodzież. Można wskazać wiele minusów gier komputerowych. Podkreśla się zwłaszcza ich agresywność. Tematyka wielu gier dotyczy zabijania, wojen czy innych destrukcyjnych czynności. Przesiadywanie codziennie wiele godzin przed taką grą może doprowadzić do wyzwalania się negatywnych instynktów, myśli, wyobrażeń czy błędnego oceniania własnych sił. W wielu przypadkach zbyt długie granie prowadzi do uzależnień (od konkretnej gry czy też od komputera w ogóle).To z kolei wiąże się z nieumiejętnością odróżniania tego, co fikcyjne od tego, co rzeczywiste. Uzależnieni od gier zapominają o swoich obowiązkach, prowadzi to do wielu trudności w prawidłowym funkcjonowaniu. Często pociąga to za sobą kłopoty zdrowotne, zwłaszcza te ze wzrokiem i kręgosłupem. Nie jest zdrowy również brak ruchu, negatywnie na nas odbije się z pewnością także poświęcenie na rzecz gry naszych relacji z rodziną i znajomymi.

konsultant lubny biaystok | Marek Sk | http://gruesse-zum-geburtstag.webs.com/
Copyright ę