Podstawy gier

Nowe rodzaje gier komputerowych

Kiedy stało się jasne jak ważny w grach komputerowych jest silnik, producenci posiadający najlepsze wersje odsprzedawali je na potrzeby całych pokoleń gier. Unreal wyznaczył nowe standardy gier. To tam, po raz pierwszy gracz po opuszczeniu pomieszczenia, mógł unosząc głowie zobaczyć rozgwieżdżone niebo i gwiazdy oraz falującą wodę. Dla grającego było to wielkim zaskoczeniem i miłą niespodzianką. Kolejni producenci gier zaczęli opracowywać coraz lepsze silniki, często na bazie już istniejących. Po zakupieniu i modyfikacji takiego silnika lub po stworzeniu nowego, do pracy przystępują graficy. W tej chwili można zdobyć różne silniki do gier nie ponosząc żadnych związanych z tym opłat. Przykładem ogólnie dostępnych silników jest Quake, który można otrzymać pod nazwą Cube. Po zdobyciu silnika, który spełnia określone wymagania do pracy może przystąpić ekipa graficzna. Ludzie ci odpowiadają za tworzenie postaci i sposobów ich poruszania się. Projektują tak zwane lokacje, czyli: wygląd terenu i część wizualną wszystkich rzeczy jakie widzimy na ekranie komputera w czasie gry. Mam tu na myśli wszelkie pociski, potwory, zagajniki, strumienie i rzeki oraz całą architekturę oraz rzeźbę terenu. Wraz z sekcją graficzna do pracy przystępują dźwiękowcy, których roli nie sposób pominąć. Są równie ważną grupa twórców jak graficy i muzycy.

Copyright ę