Podstawy gier

Rozwój grafiki w grach komputerowych

Właściwie wszystkie tworzone dziś gry komputerowe pochwalić się mogą grafiką oraz oprawą dźwiękową i towarzyszącą jej ścieżką muzyczną na bardzo wysokim poziomie. Te elementy dzisiejszych produkcji tworzone są często przez profesjonalnych artystów, spod rąk których wychodzą niejednokrotnie arcydzieła. Nie zawsze jednak tak było i, chociaż niektórym cięzko sobie to wyobrazić i to w uwierzyć, to pierwsze gry często nie wyświetlały jakiejkolwiek grafiki, będąc produkcjami czysto tekstowymi – wśród nich najwięcej było gier przygodowych. Z czasem twórcy tych programów zaczęli wyposażać je w elementy graficzne, jednak z racji tego, że możliwości ówczesnych komputerów nie były zbyt wysokie, patrząc z dzisiejszej perspektywy, także i grafika gier nie stała na wysokim, jak na współczesne standardy, poziomie. Gry komputerowe z dobrodziejstw grafiki komputerowej zaczęły korzystać pod koniec lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku, kiedy zaczęły powstawać produkcje wyświetlające coś w rodzaju grafiki trójwymiarowej – było to jednak zwykłe 2d, z tym że do projektowania obrazów użyto rzutu izomerycznego. Łatwo przekonać się, jak wielkie zmiany zaszły w grafice komputerowej, uruchamiając jedną z gier, które popularne były przed kilkunastu nawet laty – różnice są wyraźne i łatwo zauważalne, nawet dla niewprawionego oka.

meble modzieowe
Copyright ę