Podstawy gier

Czy dzieci powinny grać w gry komputerowe?

Dzieci i młodzież to najliczniejsza grupa wiekowa grająca w gry komputerowe. Prowadzi się dziś wiele badań i dyskusji nad stopniem, w jaki gry komputerowe wpływają na nasze pociechy. Ciągle nie ma w tej kwestii jednoznacznych wyników ani teorii, ponieważ jest to stosunkowo nowy problem i wymaga jeszcze wielu obserwacji. Można tylko zastanawiać się nad tym, jakie korzyści może dziecko czerpać z gier i jednocześnie z jakim wiąże się to zagrożeniem. Mówiąc o plusach trzeba przede wszystkim wskazać na ogromne możliwości edukacyjne gier. Odpowiednio skonstruowana i dobrana do potrzeb naszego dziecka gra może pomóc mu doskonalić wiele umiejętności, ćwiczyć refleks, spostrzegawczość i zmuszać do twórczego myślenia. To także dobry sposób, by zachęcić dziecko do nauki przez zabawę i rozrywkę. Podkreśla się jednak jednocześnie minusy gier. Wśród najważniejszych zwrócić trzeba uwagę na agresywną treść większości gier. Uważa się, że długotrwałe i wielokrotne granie w gry o treści agresywnej (dotyczących zabijania czy walki) prowadzi do wzrostu agresywności wśród najmłodszych w ich realnym życiu. To także wiąże się z zobojętnieniem i potrzebą coraz silniejszych bodźców, a to z kolei pociąga za sobą nieumiejętność odróżnienia rzeczywistości od fikcyjnej gry. Długie przesiadywanie przed komputerem prowadzi do alienacji w grupie rówieśników oraz do problemów zdrowotnych i nieprawidłowego rozwoju.

simsy 4 dzie w spa
Copyright ę