Podstawy gier

Specyfika i zastosowanie gier symulacyjnych

Gry symulacyjne to jeden z wielu gatunków dostępnych na rynku gier komputerowych. To szczególny rodzaj gier, bardzo charakterystyczny i trudny do pomylenia z innymi. Polega na symulowaniu doznań czy sytuacji rzeczywistych. Gry takie odznaczają się dużą dokładnością, a celem jest osiągnięcie jak najbardziej zbliżonego do rzeczywistości efektu. Przy ich tworzeniu pracują nie tylko graficy i projektanci komputerowi, ale także konsultanci znający się na danej dziedzinie, której gra dotyczy. Dzięki takim grom możemy realizować nasze fantazje, które są niemożliwe do zrealizowania w faktycznym świecie przez np. ograniczenia finansowe czy fizyczne. Popularne gry symulacyjne to przede wszystkim te dotyczące symulacji poruszania się za pomocą jakiegoś środka transportu. Mamy więc symulacje lotnicze, kosmiczne czy kolejowe. Są także symulacje wojenne. To świetna rozrywka dla osób interesujących się danym tematem, a nie mogących z rożnych względów inaczej niż za pomocą komputera realizować swojej pasji. Niezwykle popularne są także powstające coraz częściej ostatnimi czasy przeróżne odmiany gier symulujących codzienność (zakłada się tam np. rodziny, buduje domy i miasta). Gry symulacyjne wykorzystywane sią także w dydaktyce oraz w biznesie do ćwiczenia i wykształcania pewnych postaw oraz umiejętności.

www.enigmaroom.pl
Copyright ę